PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT (KHU ĐIỂM TRƯỜNG)
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AĐặng Thị Liên
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Huyền
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Lan
4Tiếng Việt1DĐinh Thị Thơm
5Tiếng Việt2ANguyễn Thị Thắm
6Tiếng Việt2BLê Thị Thu Hằng
7Tiếng Việt2CNguyễn Thị Hồng Huế
8Tiếng Việt2DNhữ Thị Hà
9Tiếng Việt3AĐặng Thị My
10Tiếng Việt3BNguyễn Thị Lan Anh
11Tiếng Việt3CBùi Thị Huy
12Tiếng Việt3DNguyễn Vũ Việt Linh
13Tiếng Việt4ANguyễn Tiến Thịnh
14Tiếng Việt4BTrần Thị Thu Hằng
15Tiếng Việt4CVũ Huy Toản
16Tiếng Việt5ANhữ Đình Thạo
17Tiếng Việt5BTrần Thị Kim
18Tiếng Việt5CTrần Thị Hảo