PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Điện thoại Lê Th? Chi [HyperLink19]
2 kế hoạch đồ dùng Lê Th? Chi [HyperLink19]
3 kế hoạch thư viện Lê Th? Chi [HyperLink19]
4 DS cán bộ GV Lê Th? Chi [HyperLink19]
5 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 Nguy?n Th? [HyperLink19]
6 Hồ sơ nâng lương thường xuyên của đ/c Vũ Thị Mai - HP Nguy?n Th? [HyperLink19]
7 Báo cáo kết quả HS Giỏi lớp 5 tháng 9+10 năm học 2011 - 2012 Vu Th? Mai [HyperLink19]
8 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2011 Vu Th? Mai [HyperLink19]