PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT (KHU ĐIỂM TRƯỜNG)
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10 năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
2 Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
3 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
4 Nghị quyết hội đồng tháng 9 năm học 2021-2021 11/09/2020 [HyperLink19]
5 Nghị quyết hội đồng tháng 8 năm học 2020-2021 11/09/2020 [HyperLink19]
6 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 28/08/2020 [HyperLink19]
7 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 5 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
8 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 4 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
9 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 2 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
10 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 3 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
11 KẾT QUẢ CHẤM SK CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 10/03/2020 [HyperLink19]
12 Phân công nhiệm vụ Lễ kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12-2018 21/12/2018 [HyperLink19]
13 Phân công Lễ kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2018 08/11/2018 [HyperLink19]
14 Kê hoạch tổ chức Hội nghị CBCC,VC năm học 2018-2019 02/10/2018 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn viết SK năm học 2018-2019 21/09/2018 [HyperLink19]
16 Danh sách cử giáo viên dự lớp tư vấn học sinh tiểu học năm học 2018-2019 26/07/2018 [HyperLink19]
17 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 26/07/2018 [HyperLink19]
18 giáo án môn khoa học 15/04/2012 [HyperLink19]
19 giáo án môn lịch sử địa lí 15/04/2012 [HyperLink19]
20 NQ Hội nghị cán bộ công chức năm 2011 - 2012 15/04/2012 [HyperLink19]
    
123