PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Sơ đồ bố trí phòng các lớp học ở các - Năm học 2023-2024 24/08/2023 [HyperLink19]
2 Thông báo về việc tập trung học sinh khối 2;3;4;5 - Năm học 2023-2024 24/08/2023 [HyperLink19]
3 Danh sách lớp, phòng học, phân công giáo viên chủ nhiệm, bố trí khu, phòng học - Học sinh khối 5- Năm học 2022-2023 24/08/2022 [HyperLink19]
4 Danh sách lớp, phòng học, phân công giáo viên chủ nhiệm, bố trí khu, phòng học - học sinh khối 4- năm học 2022-2023 24/08/2022 [HyperLink19]
5 Danh sách lớp, phòng học, phân công giáo viên chủ nhiệm, bố trí khu, phòng học - học sinh khối 3- năm học 2022-2023 24/08/2022 [HyperLink19]
6 Danh sách lớp, phòng học, phân công giáo viên chủ nhiệm, bố trí khu, phòng học học sinh khối 2 năm học 2022-2023 24/08/2022 [HyperLink19]
7 Sơ đồ bố trí các phòng học năm học 2022-2023 24/08/2022 [HyperLink19]
8 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường học sinh lớp 1 năm học 2022-3023 05/08/2022 [HyperLink19]
9 Danh sách học sinh tuyển vào lớp 1 năm học 2022-2023 trường tiểu học Kẻ Sặt 29/07/2022 [HyperLink19]
10 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10 năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
11 Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
12 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
13 Nghị quyết hội đồng tháng 9 năm học 2021-2021 11/09/2020 [HyperLink19]
14 Nghị quyết hội đồng tháng 8 năm học 2020-2021 11/09/2020 [HyperLink19]
15 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 28/08/2020 [HyperLink19]
16 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 5 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
17 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 4 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
18 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 2 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
19 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 3 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
20 KẾT QUẢ CHẤM SK CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 10/03/2020 [HyperLink19]
    
1234