PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Giáo Dục tiểu học 10 54000
2 Côn Sơn 26 156000
3 Sách đạo đức 28 386130
4 Văn nghệ Hải Dương 44 374000
5 Sách giáo dục thư viện và trường học 45 209000
6 Sách Hồ Chí Minh 58 55069
7 Tạp chí thiết bị giáo dục 64 1347000
8 Sách pháp luật 74 334475
9 Tạp chí giáo dục 104 2228000
10 Khoa Học giáo dục 121 2157000
11 Dạy và học ngày nay 135 2105900
12 Văn học và tuổi trẻ 146 1798000
13 Toán tuổi thơ 152 2732000
14 Thế giới mới 183 1775400
15 Thế giới trong ta 239 3691000
16 Sách thiếu nhi 242 2983027
17 Sách nghiệp vụ 1024 4971546
18 Sách tham khảo 1437 11716553
19 Sách giáo khoa 1694 7621866
 
TỔNG
5826
46695966