PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Giáo Dục tiểu học 10 54000
2 Sách đạo đức 23 312130
3 Côn Sơn 26 156000
4 Văn nghệ Hải Dương 44 374000
5 Sách giáo dục thư viện và trường học 45 209000
6 Sách Hồ Chí Minh 58 55069
7 Tạp chí thiết bị giáo dục 63 1318000
8 Sách pháp luật 72 114475
9 Tạp chí giáo dục 102 2178000
10 Khoa Học giáo dục 119 2037000
11 Dạy và học ngày nay 134 2080900
12 Văn học và tuổi trẻ 140 1738000
13 Sách thiếu nhi 142 1275027
14 Toán tuổi thơ 147 2682000
15 Thế giới mới 183 1775400
16 Thế giới trong ta 233 3583000
17 Sách nghiệp vụ 1009 4752526
18 Sách tham khảo 1380 10632112
19 Sách giáo khoa 1694 7621866
 
TỔNG
5624
42948505