PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trần Minh Hằng
   Sinh ngày: 05/01/2010  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Khu 3-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Lâm Hùng
   Sinh ngày: 19/05/2010  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Khu 1-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Song Nhi
   Sinh ngày: 07/05/2010  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Khu 1-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thiện Nhi
   Sinh ngày: 03/03/2010  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Khu 2-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Tuệ Tâm
   Sinh ngày: 06/08/2010  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Khu 2-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Công Bình
   Sinh ngày: 26/10/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Khu2-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Xuất sắc Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Cao Tiến Đạt
   Sinh ngày: 25/10/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Khu4-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba viết chữ dẹp cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Đức Huy
   Sinh ngày: 10/11/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Khu1-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Hoàng Minh Sơn
   Sinh ngày: 17/12/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Tráng Liệtt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Bảo Linh
   Sinh ngày: 24/12/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Khu4-Kẻ Sặt-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhí Trạng Nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...