PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:42:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:42:36 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
3Khách vãng lai09:42:24 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
4Khách vãng lai09:42:17 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai09:41:56 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai09:41:47 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai09:41:37 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
8Khách vãng lai09:41:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Bùi Thị Nhị09:39:06 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
10Bùi Thị Nhị09:32:12 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
11Bùi Thị Nhị09:32:09 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
12Bùi Thị Nhị09:32:02 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
13Khách vãng lai09:31:46 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
14Khách vãng lai09:22:27 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
15Khách vãng lai08:32:37 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9618
16Khách vãng lai07:34:09 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00432
17Khách vãng lai06:38:53 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137219
18Khách vãng lai06:37:03 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
19Khách vãng lai05:48:41 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai05:47:58 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai05:29:56 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137214
22Khách vãng lai04:55:08 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
23Khách vãng lai02:49:50 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
24Khách vãng lai02:47:25 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
25Khách vãng lai02:37:11 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
26Khách vãng lai02:20:14 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai02:17:01 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00426
28Khách vãng lai01:55:20 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
29Khách vãng lai01:46:35 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
30Khách vãng lai00:44:08 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
22 1 2019