PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT (KHU ĐIỂM TRƯỜNG)
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai19:23:11
2Khách vãng lai19:07:04
3Khách vãng lai18:34:19
4Khách vãng lai17:37:10
5Khách vãng lai16:21:55
6Khách vãng lai15:56:46
7Khách vãng lai15:13:18
8Khách vãng lai14:26:21
9Khách vãng lai10:52:13
10Khách vãng lai06:07:04
11Khách vãng lai05:33:59
12Khách vãng lai03:57:27
22 1 2021