PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:20:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:11:04 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137218
3Khách vãng lai04:47:21 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai04:41:04 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
5Khách vãng lai04:34:55 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
6Khách vãng lai04:14:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai04:04:49 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137223
8Khách vãng lai03:46:09 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
9Khách vãng lai03:44:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai03:20:30 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai03:03:31 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
12Khách vãng lai02:59:57 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7042
13Khách vãng lai02:38:39 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137221
14Khách vãng lai02:36:59 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai02:21:33 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai02:11:17 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137178
17Khách vãng lai02:08:57 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
18Khách vãng lai02:02:21 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137223
19Khách vãng lai01:59:39 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai01:27:33 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai01:10:40 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
22Khách vãng lai00:31:34 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
23Khách vãng lai00:13:59 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7043
24Khách vãng lai00:07:27 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00426
25Khách vãng lai00:04:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01072
26Khách vãng lai00:02:45 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
22 9 2018