Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang - 30296414
Phiên bản: TMT-QLNT: Tr@M|Th@! - 26.07.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Thái

Lập trình phần mềm
Điện thoại: 0969.020.969
tranminhthai@vuhuu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách máy chủ
Điện thoại: 0983.328.746
cuongstchd@gmail.com
Nguyễn Văn Khánh

Hỗ trợ cấp THCS
Điện thoại: 0982.076.086
nguyenvankhanh79@gmail.com
Lê Viết Thái

Hỗ trợ cấp Tiểu học
Điện thoại: 0915.526.850
lethaithanhha@gmail.com
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130296901TT GDTX Huyện296
230296501THCS Tân Hồng296 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
330296502THCS Bình Minh296 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
430296503THCS Thái Hòa296 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn
530296504THCS Thái Dương296 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
630296505THCS Thúc Kháng296 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn
730296506THCS Bình Xuyên296 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn
830296507THCS Thái Học296 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
930296508THCS Hồng Khê296 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn
1030296509THCS Cổ Bì296 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn
1130296510THCS Tân Việt296 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn
1230296511THCS Long Xuyên296 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
1330296512THCS Nhân Quyền296 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
1430296513THCS Tráng Liệt296 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
1530296514THCS Kẻ Sặt296 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn
1630296515THCS Hưng Thịnh296 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn
1730296516THCS Vĩnh Tuy296 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn
1830296517THCS Vĩnh Hồng296 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn
1930296518THCS Hùng Thắng296 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn
2030296519THCS Vũ Hữu296 http://vuhuu.edu.vn
2130296401Tiểu học Tân Hồng296 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn
2230296402Tiểu học Bình Minh296 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn
2330296403Tiểu học Thái Hoà296 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn
2430296404Tiểu học Thái Dương296 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn
2530296405Tiểu học Thúc Kháng296 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn
2630296406Tiểu học Bình Xuyên296 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn
2730296407Tiểu học Thái Học296 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn
2830296408Tiểu học Hồng Khê296 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn
2930296409Tiểu học Cổ Bì296 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn
3030296410Tiểu học Tân Việt296 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn
3130296411Tiểu học Long Xuyên296 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
3230296412Tiểu học Nhân Quyền296 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn
3330296413Tiểu học Tráng Liệt296 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn
3430296414Tiểu học Kẻ Sặt296 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn
3530296415Tiểu học Hưng Thịnh296 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn
3630296416Tiểu học Vĩnh Tuy296 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn
3730296417Tiểu học Vĩnh Hồng296 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn
3830296418Tiểu học Hùng Thắng296 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn
3930296301Mầm non Tân Hồng296 bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 
4030296302Mầm non Bình Minh296
4130296303Mầm non Thái Hoà296
4230296304Mầm non Thái Dương296
4330296305Mầm non Thúc Kháng296
4430296306Mầm non Bình Xuyên296
4530296307Mầm non Thái Học296
4630296308Mầm non Hồng Khê296
4730296309Mầm non Cổ Bì296
4830296310Mầm non Tân Việt296
4930296311Mầm non Long xuyên296
5030296312Mầm non Nhân Quyền296
5130296313Mầm non Tráng Liệt296
5230296314Mầm non Kẻ sặt296
5330296315Mầm non Hưng Thịnh296
5430296316Mầm non Vĩnh Tuy296
5530296317Mầm non Vĩnh Hồng296
5630296318Mầm non Hùng Thắng296
5730296319Mầm non Sao Mai296
5830296320Mầm non Sao Mai296
 
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Kẻ Sặt
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.777.022
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái - 0915.020.969 - 0973.020.969